Naar het feestje met je schaduw…

 

Haal eens incluso het beeld van een persoon in jouw omgeving naar boven door wie je vaak wordt getriggerd. Het kan een collega zijn, je baas, je moeder, een buur. Haal deze persoon incluso voor je.

Wat gebeurt er als je deze persoon ziet of ermee in gesprek gaat?
Gaat je lichaam reageren? Krijg je een misselijk gevoel, hoofdpijn, hartkloppingen?
De komen er emoties naar boven? Voel je boosheid? ¿Frustración?
En wat doe jij als je deze ervaringen krijgt?
Neem je “de uitnodiging” aan en ga je op onderzoek uit?
De onderdruk je het gevoel en doe je alsof er niks aan de hand is?

Volg mí incluso en dit proces...

Wat gebeurt er nu precies als je fysieke ofemoelereacties voelt als je in contact komt met die bepaalde persoon?
Je krijgt een hint van jouw intuïtie, jouw innerlijk weten. Het gaat hier niet om denkprocessen. Het gaat eerder om een 'hartproces'. Snel en direct wordt een communicatie uitgestuurd naar jouw Emotionele of fysieke lichaam. Deze communicatie es zuiver en authentiek. Deze hartscommunicatie wordt in gang gezet door onze ziel.
Zie je intuïtie maar als de taal van je ziel. Je ziel heeft geen woordenschat, dus communiceert via tekens en gewaarwordingen.

Een uitnodiging voor het feestje

Wat je ziel doet door je een gewaarwording te laten ervaren, is je een uitnodiging sturen voor een feestje.

Wat voor feestje? Wel een feestje waar je jezelf tegenkomt, meer bepaald je schaduw.

Een feestje waar je kan dansen, praten en kennismaken met die kant van jezelf die verborgen zit diep in jou.

Onze schaduw es een verzameling aan verdrongen emoties en onverwerkte trauma's die we uit vorige levens hebben meegenomen of in dit leven hebben verzameld.

Él es een deel van onszelf waar we niet zo graag kennis mee maken. Onze “donkere”, verborgen kant.

Waarom blijven we als mens zo graag ver weg van deze schaduw?

Omdat het gewoon lekker comfortabel voelt om de schaduw de schaduw te laten zijn.
Nosotros zijn het nu zo gewend. We zijn het gewend om boos of gefrustreerd te geraken bij het ontmoeten van die persoon. Nosotros zijn het gewend om een misselijk gevoel te krijgen als die persoon in onze buurt is.
Ganamos zelden de confrontatie aan. Liefst lopen we snel weg en vermijden we contact…
Of we gaan in het verweer en geraken in conflict.

completo
Echter: onze schaduw is een deel van ons. Een onafscheidelijk deel van ons. Zolang we die kant gewoon negeren, komen we een stuk tekort; zijn we niet heel en compleet.
Nosotros blijven die nare gewaarwordingen krijgen, nosotros blijven die persoon ontlopen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?
Als mens zijn we BEDOELD om heel en compleet te zijn. Om moeiteloos en zonder weerstand mensen te ontmoeten en situaties te doorleven. Conflicto, ergernis, frustratie es GEEN deel van ons menszijn. Het zijn enkel emoties die wijzen om een incompleetheid.

Ga je in op de uitnodiging voor het feestje?

Door de uitnodiging steeds te negeren en tegen je ziel te zeggen: “Neen, ik ga niet naar het feestje”, ontmoet je je schaduw niet.
Hoe langer je je ontmoeting met je schaduw uitstelt, hoe langer het duurt voor je heel en compleet bent en moeiteloos door het leven kan gaan.

Luister naar die uitnodigingen en ga erop in. Ontmoet je schaduw en ga ermee in gesprek.

En gesprek gaan conoció a je schaduw:

Allemaal salió bien. Maar hoe ga je in gesprek met je schaduw?
1/ Wordt de waarnemer van wat er gebeurt.
Stap uit je rol als deelnemer en wordt observador.
Door een overzicht te krijgen over de situatie, kan je de emotie laten indalen en er vanop een afstand naar kijken.
Vraag jezelf af: “¿Waarom voel ik nu die frustratie? Waarom voel ik me misselijk worden?”
Ga op onderzoek uit.
2/ Laat dat deel in jou dat naar boven wil komen, naar boven komen.
Wees Moedig. Want je schaduw uitnodigen om met jou in gesprek te gaan, vergt moed en durf.
Ga diep in jezelf op onderzoek uit naar wat de boodschap is. Ook deze boodschap es geen hoofd-boodschap. Jouw hoofd zal wel willen tussenkomen, maar distancieer je van analyse en gedachten.
3/ Ga naar je hart en luister naar de boodschap die naar boven wil komen.
Die boodschap es een uitnodiging om je schaduw onder ogen te zien en door het licht dat erop schijnt, het een deel van jezelf te laten worden. Elke boodschap van je schaduw is een les, een les te leren in dit leven.
Leren van lessen maakt je rijker, heel en compleet.

Na het feestje
Na het feestje zal je je niet alleen rustiger en completer voelen.
Je zal ook merken dat de energie tussen jou en de persoon die jou eerder triggerde, is veranderd.
Zonder een effectieve tussenkomst, zonder een gesprek, zonder communicatie zal je toch merken dat er iets is gewijzigd. De andere zal meer toenadering zoeken en jij zal rustig blijven. De energie tussen jullie beiden es geheeld.

dankbaar
Ook al es het verdomd moeilijk om met je schaduw in gesprek te gaan, ook al vergt het veel durf en moed om te luisteren naar de boodschap, toch is dit de enige manier om te groeien als mens.
Uiteindelijk es dit het doel van het hele leven; evolucionen en groeien…

Wees dankbaar dat mensen en situaties je uitnodigen om naar het feestje te gaan.
Wees dankbaar dat je ziel wil groeien en evolueren.
Wees dankbaar voor elke les die je leert, want het maakt je rijker als mens en het brengt je dichter bij een moeiteloos leven.

Weet ook dat toeval niet bestaat.
Weet dat alles wat je meemaakt en iedereen die je ontmoet in je leven, jouw spiegels zijn.
Weet dat zij je telkens uitnodigen om in gesprek te gaan met die delen van je-Zelf die je nog niet hebt ontmoet.
En weet dat conflict en weerstand jou belet om net dat gesprek aan te gaan met je eigen schaduw en jou belet om te groeien…

Artículos relacionados

Respuestas

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  1. ¡Muy bien hecho, Dominique!
    Lo que más me ayuda en algunas situaciones es lo que escribo: la situación puede ser observada como observador en lugar de como autor. Incluso desde un punto de vista neutral, para que la situación se convierta en realidad.

    1. Klopt. Maar dat ik ook net het moeilijke. Als je dat al kan, sta je al heel ver.
      De emoties doorleven is noodzakelijk en een stap die zeker niet mag overgeslagen worden. Maar erin blijven hangen is een valkuil.